Sångerna - en diktsamling om kärlek.

Han Shan
- egna översättningar från engelska av den store Tao-poeten från 800-talet.

Egen mening
-dikter om förvirring och ensamhet.

Biografi - utställningar mm.

CV - kort beskrivning av hur det blev som blev.