SKULPTURsymposium

 

Arrangörer: konstnärerna Kent Wahlbeck och Istvan Varga.

Målsättning: Skulptursymposium syfte hitta former för samverkan mellan bildkonstnärer och beställare, underlätta för bildkonstnärer att arbeta med konstnärlig rumsgestaltning i stadens olika miljöer som vägsträckor, rondeller, belysning, byggnader, gator, torg, parker, och bostadsområden.

Tidsperiod för Skulptursymposium: Fredagen den 24 maj till söndagen den 2 juni 2002.

Tio arbetsdagar, sammanlagt 80 arbetstimmar. Utställning under hösten 2002. Kulturveckan Rasbo v.33, Norrhagen Rasbo

Vernissage lör 10/8 kl 12oo

Administrativ ledare: Kent Wahlbeck.
Telefon: 018-36 50 18
e-post: kent@wahlbeck.com

Konstnärlig ledare: Istvan Varga.
Telefon o Fax: 018-25 96 35
e-post: istvanvarga18@hotmail.com

Plats för teoretisk och praktisk arbete:
Norrhagen Rasbo
755 96 Uppsala.

Varje deltagare får arbeta med en skulptur i natursten, samt arbeta med förslag till konstnärlig rumsgestaltning av en konkret plats i Uppsala stadsmiljö.

Under symposiedagarna blandas kulturprogram/teori och praktisk arbete.

Anmälda deltagare kallas till informationsmöte i februari, mars, april och maj månad i Uppsala.

Under dessa informationsmöten ges aktuell information och förberedande arbetsuppgifter för SKULPTURsymposium.

Målgrupper:
1. Bildkonstnärer som arbetar med skulpturuppdrag
2. Bildkonstnärer som är anmälda hos arbetsförmedlingen
3. Bildlärare, teckningslärare som arbetar i gymnasieskolorna
4. Planarkitekter, husarkitekter, landskapsarkitekter
5. Konstuderande ungdomar

Deltagarnas antal: 10-25 personer.

Deltagaravgift 250 kr för 8 timmars arbetsdag. Möjlighet att välja antal dagar t.ex. en eller två veckoslutsdagar eller övriga vardagar.

Deltagaravgift för 10 arbetsdagar är 2000 kr.

(Ingår arbetsplats, undervisning, verktyg, stenmaterial, ritmaterial, frigolit, mm).

Under sommarutställning och Kulturveckan finns möjlighet att sälja konstverk som har skapats under konstprojektet.

Om konstprojektet lyckas, ger nyttiga kunskaper och erfarenheter till Symposiedeltagarna samt nytta för de berörda samarbetsparterna, och om ekonomi finns i projektet och intresse för projektet, avser vi att arrangera ett årligen återkommande SKULPTURsymposium.

Istvan Varga Kent Wahlbeck

 

enklast med email.